Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné
ZAPISY DO 1KLASY!  ( 7.03.2019 )


Czwartek 04.04.2019 od 13,00 do 17,00
Piątek 05.04.2019 od 8,00 do 12,00


Serdecznie zapraszamy do zapisów do 1 klasy, które odbędą się w czwartek 04.04. 2019 ( od 13,00 do 17,00)i w piątek 05.04.2019 ( od 8,00 do 12,00). W wyjątkowych sytuacjach można ustalić z dyrekcją termin zastępczy ( prosimy o kontakt do 27.3.).
Informacje dla rodziców dzieci idących do zapisów w roku 2019
- do zapisów przychodzą wszystkie dzieci urodzone od 1.9.2012 do 31.8.2013
- do zapisów przychodzi opiekun prawny (rodzic), zapraszamy również dzieci, żeby mogły się wykazać swoimi zdolnościami i wiadomościami
- podczas zapisu potrzebne są następujące dokumenty: metryka urodzenia dziecka (rodný list), i dowód tożsamości opiekuna prawnego (rodzica)
- rodzice, którzy proszą o odroczenia obowiązku szkolnego muszą złożyć prośbę w dyrekcji szkoły najpóźniej podczas zapisów, odpowiedni druk jest do dyspozycji w przedszkolu lub podczas zapisów. Prośba musi zostać poparta przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną i lekarza lub psychologa klinicznego. Dodatkowe informacje dotyczące procedur związanych z odroczeniem obowiązku szkolnego można uzyskać w dyrekcji.
- do klasy pierwszej możemy przyjąć 38 uczniów
Przebieg zapisów:
1. strona formalna – rozmowa z rodzicami, wypełnienie dokumentów
2. zajęcia dla dzieci:
- informacje o sobie i rodzinie (jak się nazywam, ja i moje rodzeństwo, gdzie mieszkam, rodzice)
- piosenka lub wierszyk (poprawna wymowa)
- rozpoznawanie głoski na początku i na końcu wyrazu, nazywanie obrazków, poprawne powtórzenie wyrazu wypowiedzianego przez nauczycielkę
- rozróżnianie podstawowych kształtów (trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło)
- szeregowanie liczb od 1 do 10 oraz ich rozpoznawanie
- orientacja w przestrzeni: lewa i prawa strona, pod, nad, przed, za, pierwszy, ostatni
- rysowanie postaci
- trzymanie ołówka, nożyc, cięcie po linii prostej, klejenie
- rozróżnianie kolorów
- samoobsługa, wiązanie sznurówek

mgr Halina Sikora
dyrektor szkoły
<< powrót

web © 2008-19 MM Sound & Global Net