Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateűská škola s polskęm jazykem vyuèovacím v Karviné
Zaproszenie na Jubileusz  ( 13.11.2019 )

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów, byłych pracowników, uczniów, rodziców i sympatyków szkoły i przedszkola na nasz Jubileusz 90-lecia szkoły i 191-lecia polskiego szkolnictwa w Orłowej.

Miło bêdzie Was wszystkich zobaczyæ.
<< powrót

web © 2008-19 MM Sound & Global Net