Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA I ŚWIETLICA SZKOLNA OD 25.05.2020  ( 25.05.2020 )

Dyrekcja Szkoły Podstawowej i Przedszkola zwraca się do Państwa z prośbą o zapoznanie z ZASADAMI FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I ŚWIETLICY SZKOLNEJ OD 25.05.2020.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola czy szkoły w poniedziałek, 25. maja prosimy o oddanie podpisanych deklaracji dot. zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami.

Należy również pamiętać o wypełnieniu i przekazaniu nauczycielowi tzw. čestného prohlášení w momencie przyprowadzenia dziecka PO RAZ PIERWSZY do przedszkola czy szkoły.

Załączniki:
- - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ .pdf
- ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA OD 25.05.2020.pdf
- ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I ŚWIETLICY OD 25.05.2020.pdf

Prosíme o seznámení s PODMÍNKAMI PROVOZU MŠ, ZŠ A DRUŽÍNY OD 25.5.2020.

V pondělí 25.5.2020, při prvním pobytu dítěte ve školce nebo ve škole prosíme o odevzdání podepsaného formuláře s podmínkami provozu.

Taktéž je třeba přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ .pdf
- Podmínky provozu mateřské školy od 25.5.2020.pdf
- Podmínky provozu školy a školní družiny od 25.5.2020.pdf
<< powrót

web © 2008-20 MM Sound & Global Net