Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Karwinie - Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Karviné
Zapisy do 1. klasy!  ( 27.03.2017 )

Czwartek 20.4.2017 od 13,00 do 17,00
Piątek 21.4.2017 od 8,00 do 12,00

Serdecznie zapraszamy do zapisów do 1. klasy, które odbędą się w czwartek 20.4. 2017 ( od 13,00 do 17,00) i w piątek 21.4.2017 ( od 8,00 do 12,00). W wyjątkowych sytuacjach można ustalić z dyrekcją termin zastępczy ( prosimy o kontakt do 18.4.).

Informacje dla rodziców dzieci idących do zapisów w roku 2017
- do zapisów przychodzą wszystkie dzieci urodzone od 1.9.2010 do 31.8.2011
- do zapisów przychodzi opiekun prawny (rodzic), zapraszamy również dzieci, żeby mogły się wykazać swoimi zdolnościami i wiadomościami
- podczas zapisu potrzebne są następujące dokumenty: metryka urodzenia dziecka (rodný list), i dowód tożsamości opiekuna prawnego (rodzica)
- rodzice, którzy proszą o odroczenia obowiązku szkolnego muszą złożyć prośbę w dyrekcji szkoły najpóźniej podczas zapisów, odpowiedni druk jest do dyspozycji w przedszkolu lub podczas zapisów. Prośba musi zostać poparta przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną i lekarza lub psychologa klinicznego. Dodatkowe informacje dotyczące procedur związanych z odroczeniem obowiązku szkolnego można uzyskać w dyrekcji.
- do klasy pierwszej możemy przyjąć 38 uczniów

Przebieg zapisów:
1. strona formalna – rozmowa z rodzicami, wypełnienie dokumentów
2. zajęcia dla dzieci:
- informacje o sobie i rodzinie (jak się nazywam, ja i moje rodzeństwo, gdzie mieszkam, rodzice)
- piosenka lub wierszyk (poprawna wymowa)
- rozpoznawanie głoski na początku i na końcu wyrazu, nazywanie obrazków, poprawne powtórzenie wyrazu wypowiedzianego przez nauczycielkę
- rozróżnianie podstawowych kształtów geometrycznych (trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło)
- szeregowanie liczb od 1 do 10 oraz ich rozpoznawanie
- orientacja w przestrzeni: lewa i prawa strona, pod, nad, przed, za, pierwszy, ostatní
- rysowanie postaci
- trzymanie ołówka, nożyc, cięcie po linii prostej, klejenie
- rozróżnianie kolorów
- samoobsługa, wiązanie sznurówek

mgr Halina Sikora
dyrektor szkoły
<< powrót

web © 2008-19 MM Sound & Global Net