Całomiejski konkurs wiedzy o naszym mieście

I w tym roku szkolnym wzięliśmy udział w całomiejskim konkursie wiedzy o naszym mieście - „Známe Orlovou“ i udało się!!!

Kasia zdobyła dla szkoły 2.miejsce. Gratulujemy!!!


Y2ZmOWI