Zajęcia w szkole

Minął już drugi tydzień nauki stacjonarnej. Cieszymy się ogromnie, że spotykamy się w pełnym gronie.

Na naszym profilu facebookowym publikujemy kilka zdjęć z różnych zajęć czy to z j. polskiego, nauki o kraju czy lekcji plastyki.


Y2ZmOWI