Jeden, dwa i trzy na łyżwach jeździsz ty!

Po raz trzeci dzieci z przedszkola oraz ze szkoły szlifowały swoje umiejętności łyżwiarskie na lodowisku w Orłowej.

Tradycyjnie po długim i intensywnym treningu, na dzieci czekała ciepła herbatka.


Y2ZmOWI