Zapisy do przedszkola

Zapisy do przedszkola przebiegną w terminie od 4.5. – do 7.5. 2020.

Złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola można w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną - (elektroniczną skrzynką podawczą lub e-mailem z uznanym podpisem elektronicznym)
2. pocztą
3. w zaklejonej kopercie wrzucić do skrzynki pocztowej szkoły
4. w skrajnych wypadkach w dyrekcji szkoły w środę, 6. maja od 9:00 do 11:00 lub w czwartek, 7. maja od 14:00 do 16:00.

Druki potrzebne do zapisu dziecka :

- wniosek o przyjęcie do przedszkola /žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/

- wniosek ewidencyjny /evidenční list/ (Uwaga: prosimy pomyśleć o uprzednim kontakcie telefonicznym z lekarzem pediatrą w sprawie potwierdzenia)

- kopia aktu urodzenia dziecka /rodný list/

Druki do zapisu są do ściągnięcia na stronach internetowych szkoły. Poniżej bezpośrednie przekierowanie do wyżej wymienionych dokumentów: http://www.pzsorlova.cz/dokumenty.asp?m=12

Dyrektor szkoły zadecyduje do 30 dni od zakończenia terminu zapisów o przyjęciu dziecka do przedszkola. Spis dzieci przyjętych do przedszkola (wg numerów identyfikacyjnych – zostanie wysłany e-mailem) będzie udostępniony przy wejściu do szkoły i na stronach internetowych placówki.

Decyzje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola będą wysyłane rodzicom listem poleconym.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły i przedszkola
mgr Halina Sikorová


Y2ZmOWI