ROZHODNUTÍ O PŘÍJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

do ściągnięcia w pdf: ROZHODNUTÍ_O_PŘIJETÍ_ŽÁCI_K_1.9.2023.pdf

Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace
IČO: 75026694
Číslo jednací: ZŠ a MŠ s PVJ-Or/ 189/2022
Datum vydání rozhodnutí: 4.5.2022
ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Mgr. Halina Sikorová, rozhodla podle ustanovení §36, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k základnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2022 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané ve dnech 21. 4. – 22. 04. 2022 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvkové organizaci, od 1.9.2022 se vyhovuje v plném rozsahu , v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odůvodnění neuvádí.
Seznam přijatých dětí k školnímu vzdělávání pro rok 2022/2023

Registrační číslo dítěte:
1 přijato
2 přijato
3 přijato
4 přijato
5 přijato


…………………………………………………….
Mgr. Halina Sikorová
ředitelka ZŠ a MŠ

Datum vyvěšení: 4.5.2022
Datum stáhnutí vyvěšeného seznamu:

Poučení o odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Y2ZmOWI