Zapisy do 1. klasy szkoły podstawowej

Szanowni Rodzice, Informujemy, że zapisy do 1. klasy szkoły podstawowej na rok 2020/2021 na terenie miasta Orłowa odbywać się będą dwuwariantowo.

Złóżyć wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z kopią aktu urodzenia dziecka /rodný list/ mogą opiekunowie prawni dziecka:

1. drogą elektroniczną - (elektroniczną skrzynką podawczą, e-mailem z uznanym podpisem elektronicznym, pocztą - wysłać na adres szkoły lub w zaklejonej kopercie wrzucić do skrzynki pocztowej szkoły), w terminie od 6. do 17. kwietnia 2020.

2. osobiście w szkole podstawowej (bez obecności dziecka) w terminach:

- czwartek, 16. kwietnia 2020 w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz od 13:00 do 17:00.

- piątek, 17. kwietnia 2020 w godzinach od 8:00 do 12:00.

Dodatkowo informujemy, że przy zapisie dziecka do szkoły opiekun prawny musí przedstawić swój dowód osobisty /občanský průkaz/ oraz akt urodzenia dziecka /rodný list/.

W przypadku chęci złożenia wniosku osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 737 37 95 14 w tygodniu od 6. do 9. kwietnia 2020, w godzinach od 8:00 do 12:00.

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej, jak i prośbę o odroczenie obowiązku szkolnego można znaleźć na stronach internetowych szkoły w zakładce „Dokumenty”.

Zamieszczamy bezpośrednie przekierowanie do wyżej wymienionych dokumentów: http://www.pzsorlova.cz/dokumenty.asp?m=12

W zapisach mogą brać udział dzieci, które ukończyły 6 lat w roku szkolnym poprzedzającym rok uczęszczania dziecka do pierwszej klasy (od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020).

W wypadku odroczenia obowiazku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020, rodzice ponownie przesyłają zgłoszenie.


Y2ZmOWI