1, 2, 3 już czytamy...

Ogłaszamy wszem i wobec, że kółko czytelnicze rozpoczęło swoją działalność w naszej szkole.

Nasze dwie grupy zgodziły się i wybrały nazwę naszego kółka. Od dziś jesteśmy Zaczytani po uszy.

Dziś każdy uczestnik przyniósł swoją ulubioną książkę, coś o niej opowiedział, pokazał koledze lub koleżance, coś przeczytał. I w ten oto sposób upłynęło nam nasze dzisiejsze spotkanie.


Y2ZmOWI