Nasi uczniowie listy piszą...

Tematem przewodnim w tym tygodniu na j. polskim była nauka pisania listu oraz adresowania koperty.

W poniedziałek uczniowie zapoznali się z budową listu, poznali takie pojęcia jak nadawca czy odbiorca oraz nauczyli się adresować kopertę. W tym samym dniu pojawił się pomysł napisania listu do koleżanki z klasy. Każda uczennica wylosowała imię koleżanki i miała za zadanie napisać do niej list.

W środę pięknie napisane i poprawione listy zamieszkały w kopertach. By następnie udać się na pocztę, na której samodzielnie dziewczynki zakupiły znaczki i w ten sposób posłały list koleżance.

Naszej wizycie na poczcie towarzyszyło wiele emocji, satysfakcji czy też radości.

Teraz czekamy na list. Na pewno codziennie będziemy zaglądać do skrzynki pocztowej.

Kilka zdjęć na naszym profilu FB.


Y2ZmOWI