Przedszkolacy na bajce interaktywnej

W poniedziałek, 16. grudnia przedszkolacy uczestniczyli w przedstawieniu pt. :Żabek i Ropuch w Czeskim Cieszynie.

Integralną częścią tej bajki było to, że wszystkie dzieci brały w niej czynny udział. Nawlekły guziki na sznurki, narysowały list do Ropucha, ozdobiły ogród kwiatami, zaśpiewały i zatańczyły piosenkę.

Serdecznie dziękujemy i cieszymy się na kolejne spotkanie w teatrze.

Więcej informacji o bajce na stronach: http://www.tdivadlo.cz/sztuka/zabek-i-ropuch

A nasze zdjęcia na profilu facebookowym.


Y2ZmOWI