Nowe sprzęty w przedszkolu

Mamy zaszczyt podzielić się z Państwem cudowną informacją, że dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty którymi są:

• tablica multimedialna
• kolorowa kserokopiarka
• stacja do ładowania tabletów
• odtwarzacz płyt CD

Wszystkie te sprzęty zakupione zostały z projektu pt. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” i mają na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzieci z naszej szkoły i przedszkola.

Przedszkolacy mieli już niejednokrotnie okazję korzystania z tablicy multimedialnej,zarówno podczas zajęć jak również indywidualnie, natomiast nowy odtwarzacz CD służy nam głównie do słuchania klasycznych polskich bajek. O zaletach kserokopiarki oraz stacji do ładowania tabletów nie trzeba dużo pisać – ogromnie ułatwiają nam pracę 🙂 .

👉Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


Y2ZmOWI