Wszyscy wszystkim ślą życzenia ...

Pogody, słońca, radości, W niedzielę dużo gości, W poniedziałek dużo wody, - to dla zdrowia i urody, Dużo jajek kolorowych, Świąt wesołych oraz zdrowych!

życzą dzieci, uczniowie, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy
Polskiej Szkoły Podstawowej w Orłowej


Y2ZmOWI