Umowa o współpracy podpisana ...

Wtorek,18.października 2022 to data, która wpisze się w historię naszego przedszkola.

Bowiem właśnie dziś została podpisana w Krzyżanowicach umowa współpracy pomiędzy Szkołą i Przedszkolem z Polskim Językiem Nauczania w Orłowej oraz Przedszkolem w Krzyżanowicach.

Dzieci z grupy Wiewiórki🐿 przygotowały przepiękne🍁🍂 jesienne🍁🍂 przedstawienie, a następnie w obecności zastępcy Wójta mgr Wolfganga Kroczka panie dyrektorki: mgr Iwona Fajger - Grochowska oraz mgr Halina Sikorová podpisały dokumenty dotyczące współpracy.
Celem tego projektu jest rozwijanie w dzieciach zdolności poznawania kultur, akceptowania ich i respektowania różnic.

W ramach podjętych wspólnych działań kolejnym celem jest wymiana doświadczeń, integracja dzieci, nawiązywanie bliskich kontaktów, wzbudzanie szacunku wobec innych, poznanie kultury i tradycji kraju partnerskiego, kreowanie przyjacielskich stosunków z obywatelami innych krajów, pobudzanie zainteresowania życiem rówieśników na co dzień mieszkających w Czechach.

Już 27.10 będziemy gościli dzieci z krzyżanowickiego przedszkola u nas, natomiast w okolicach kwietnia/maja chcielibyśmy wyjechać do Polski na zawody sportowe.

Trzymamy kciuki ✊️ za ten projekt i z niecierpliwością oczekujemy naszych gości😊

Piękne zdjęcia są nanaszym profilu FB.


Y2ZmOWI