🐰🐇 Konkurs Wielkanocny 🐇 🐇

Zadaniem uczestników jest wykonanie zajączka wielkanocnego 🐇 w formie przestrzennej dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Minimalna wysokość pracy 20 cm
Uczestnicy: przedszkolacy z pomocą rodziców
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Termin składania prac: do 31.03.2023 r.
Prace oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:
➡️estetykę wykonania,
➡️zgodność pracy z tematem,
➡️pomysłowość i oryginalność,
➡️walory kolorystyczne, kompozycję.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w pierwszych dniach kwietnia 2023 r.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody🎁


Y2ZmOWI