PROJEKTY

Výzkum, vývoj a  vzděláváníPodpora kvality vzdělávání na Orlovsku pokračuje

Na území města Orlová, Petřvald u Karviné a obce Doubrava od 1. 12. 2023 pokračuje projekt Místní akční plán, který podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality vzdělávání v místních mateřských a základních školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich kompetencí pro osobní i pracovní život. Cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak pedagogů a zřizovatelů. 

V současnosti jsme svědky mnoha společenských proměn, které zasahují všechny oblasti lidské činnosti. Abychom byli schopni na tyto proměny reagovat, je třeba modernizovat vzdělávání tak, abychom obstáli v dynamickém světě 21. stol. V rámci projektové spolupráce je tedy průběžně aktualizován strategický dokument pro oblast vzdělávání a školství v návaznosti na aktuální analýzy a priority. Naší společnou vizí je na základě dohody všech zainteresovaných subjektů v území podpořit rozvoj potenciálu a osobnosti každého dítěte do 15 let - formou možností přístupu ke vzdělání všem, pomoci potřebným, nabídky mimoškolních aktivit zájemcům, pochvaly a odměny pro nejlepší - s cílem vychovat slušného a podnikavého člověka schopného si najít práci a být úspěšným ve svém životě.

V období let 2024 a 2025 tak budou v území probíhat aktivity, jako je vzdělávání pedagogů, zajímavé besedy pro rodiče, workshopy a soutěže pro žáky, preventivní programy, aktivity s knihovnou, řemeslné dílny a přírodovědné programy, aktivity pro žákovské parlamenty, příměstské tábory, šachové kroužky, exkurze formou zážitkové pedagogiky aj. Všechny plánované akce jsou financovány z projektu MAP IV-ORP Orlová, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008295, který získal finanční podporu z OP Jan Amos Komenský. 

map IV

 


DOFINANSOWANO PRZEZ INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

NAZWA PROGRAMU: Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023
NAZWA ZADANIA: Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Orłowej w Republice Czeskiej
DOFINANSOWANIE: 4.000 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4.000 PLN

Informujemy, że nasze przedszkole otrzymało wsparcie z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego w roku 2023.
Dziękujemy Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego za wsparcie naszego projektu dotyczącego zakupu nowego komputera.

Dofinansowanie 2023

 

Bon pierwszaka 2023
Bon pierwszaka 2023
Bon pierwszaka 2023


 

Šablony I. ZŠ a MŠ Orlová 2023

Výzkum, vývoj a  vzdělávání

Projekt „Šablony I. ZŠ a MŠ Orlová 2023“ je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Šablony I. ZŠ a MŠ Orlová 2023
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001276
Operační program: OP JAK
Délka trvání projektu: 01. 02. 2023 – 31. 01. 2025
Výše dotace: 726 332 Kč
Aktivity:
1.I/1 Školní asistent MŠ
1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
1.II/1 Školní asistent ZŠ
1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
1.V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK


 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.


 

”O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy”

Po raz kolejny spotkał nas zaszczyt, aby podzielić się z Państwem informacją, że dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty którymi są:

  • Rzeka z wyspami,
  • Zestaw do balansowania,
  • Ścieżka sensoryczna,
  • Zestaw przyrządów gimnastycznych

 Zakupione zostały z projektu pt. ”O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy”  i mają na celu promowanie aktywności sportowej oraz usprawnienie koordynacji ruchowej  dzieci z naszej szkoły i przedszkola.
Przedszkolacy bardzo dobrze wiedzą, jak ruch potrzebny jest w zachowaniu zdowia, dlatego bardzo chętnie podjęli się nowych wyzwań i ścieżka sensoryczna jak również zestaw do balansowania stał sie nieodłącznym elementem zabawy ruchowej w przedszkolu.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

O zdrowie dbamy, więc dużo się ruszamy

 


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti)


 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 


 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.”

 

Dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty którymi są:

  • tablica multimedialna
  • kolorowa kserokopiarka
  • stacja do ładowania tabletów
  • odtwarzacz płyt CD

Wszystkie te sprzęty zakupione zostały z projektu pt. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  i mają na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dzieci z naszej szkoły i przedszkola.
Przedszkolacy mieli już niejednokrotnie okazję korzystania z tablicy multimedialnej,zarówno podczas zajęć jak również indywidualnie, natomiast nowy odtwarzacz CD służy nam głównie do słuchania  klasycznych polskich bajek. O zaletach kserokopiarki oraz stacji do ładowania tabletów nie trzeba dużo pisać – ogromnie ułatwiają nam pracę :-) .

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

 


 

 

Ovoce a zelenina do škol

 Y2ZmOWI